Η φιλοσοφία μας

Η φιλοσοφία μας για το φαγητό και την υγιεινή διατροφή στηριζέται στην αρχή ότι πρέπει να απολαμβάνουμε τα πάντα με ισορροπημένο και συνετό τρόπο. Το φαγητό είναι μία από τις μεγαλύτερες απολαύσεις της ζωής. 

Επιδιώκουμε να δημιουργούμε καθημερινά τις καλύτερες προϋποθέσεις στο χώρο της παραδοσιακής διατροφής, συμμετέχοντας ενεργά στην πρόληψη και στην προαγωγή της υγείας του σύγχρονου ανθρώπου, με σκοπό την επαναφορά και διατήρηση της σωματικής και ψυχικής του υγείας. Στόχος μας αποτελεί η δημιουργία ενός νέου πρότυπου μοντέλου διατροφικής αγωγής βασισμένο στην εκμάθηση ενός σωστού τρόπου διατροφής ως φιλοσοφία και κουλτούρα αλλά και στην υιοθέτηση ενός υγιούς και ισορροπημένου διαιτολογίου με μακροπρόθεσμο σκοπό την εξάλειψη της άγνοια στον τομέα της διατροφής.

bottom

TOP